L-kullen födda 31/3-2013. 1+5 e JCH Fermsa Ceaser u JCH Resteröds Lassie

Leia blev JCH och Larionov + Livia är meriterade. Samtliga har HD A. 4 st har Exellent + 2 VG.


Larionov 8 veckor                                                                                                                Larionov 13 månader. HD A, Exellent

Leia                                                Leia 5 månader. HD A. Exellent. Blev sen JCH

Luna 8 veckor                                     Luna 4 månader                10 veckor.                                        HD A, Exellent

Livia 7 veckor

Larissa 10 månader                           Larissa på "jobbet"

Lovis 9 veckor                                  Lovis här 4 år